Bỏ để qua phần nội dung Gọi

Testimonial: "ACD đã giúp chúng tôi đưa ra các quy trình rõ ràng với nhà trường để chúng tôi có thể theo dõi mọi thứ." Cha mẹ

Trường học

Mọi trẻ em và thanh niên có quyền tham gia, học tập và đạt được thành tích ở trường.

Học sinh khuyết tật có quyền ghi danh vào một trường trên cơ sở giống như học sinh không khuyết tật, và các trường phải có những điều chỉnh hợp lý để học sinh khuyết tật có thể tham gia trên cơ sở giống như các học sinh khác.

Bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp thực hiện điều đó. Trẻ em và thanh thiếu niên làm tốt nhất khi gia đình và trường học làm việc cùng nhau.

Này Thông tin sẽ giúp bạn hỗ trợ việc học của con bạn.