Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000

Testimonial: "Chỉ cần biết rằng những người khác hiểu cuộc sống của chúng ta có thể như thế nào là rất tốt." Cha mẹ

Về chúng tôi

ACD là dịch vụ vận động chính sách của Victoria dành cho trẻ em khuyết tật và gia đình của chúng.

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận do và dành cho các gia đình có trẻ em khuyết tật lãnh đạo. Trong hơn 40 năm, chúng tôi đã hỗ trợ các gia đình trên khắp Victoria và vận động cho trẻ em khuyết tật.

Chúng tôi giúp các gia đình có được kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để vận động cho con cái của họ. Chúng tôi hỗ trợ các gia đình có trẻ em từ sơ sinh đến 18 tuổi và các chuyên gia làm việc với họ.

Dịch vụ của chúng tôi miễn phí và bao gồm:

  • Tài nguyên thông tin
  • Hội thảo và hỗ trợ đồng đẳng
  • Đường dây hỗ trợ ACD - một dịch vụ vận động qua điện thoại

Công việc của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi nghe trực tiếp từ hàng ngàn gia đình mỗi năm. Chúng tôi khuếch đại tiếng nói và kinh nghiệm của họ thông qua vận động có hệ thống để cải thiện cuộc sống của trẻ em khuyết tật.

Chúng tôi đến từ đâu

ACD được thành lập vào năm 1980 bởi một nhóm phụ huynh đã cùng nhau ngăn chặn thành công việc đóng cửa cơ sở nghỉ ngơi của con cái họ.

Họ nhận ra rằng họ hiểu rõ hơn ai hết về việc thiếu sự hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và gia đình của chúng. Họ tiếp tục gặp gỡ và vận động cho sự thay đổi về các vấn đề như cha mẹ ở lại qua đêm với con cái của họ trong bệnh viện, và hỗ trợ tốt hơn cho trẻ em khuyết tật ở trường.

Họ cung cấp thông tin cho các gia đình khác và thiết lập một đường dây trợ giúp phụ huynh. Bản tin Bảng thông báo đã được tạo. Trước khi có internet, nó đã trở thành cứu cánh cho nhiều gia đình.

Nhóm gia đình này là những người tiên phong. Với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ, họ đã dẫn đường cho những người khác noi theo.

Công việc của chúng tôi ngày hôm nay tiếp tục phản ánh công việc và tầm nhìn của họ.

Báo cáo