ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ: "ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਾਪੇ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਏਸੀਡੀ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਵਕਾਲਤ ਸੇਵਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ
  • ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
  • ਏਸੀਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ - ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਕਾਲਤ ਸੇਵਾ

ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ

ਏਸੀਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1980 ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਭਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ.

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਟਰੈਲਬਲੇਜ਼ਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ.

ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ