Bỏ để qua phần nội dung Gọi

Testimonial: "ACD lần đầu tiên hỗ trợ chúng tôi chuyển từ can thiệp sớm và mẫu giáo sang trường học. Thật tuyệt vời khi được chạm vào cơ sở và kiểm tra xem chúng tôi có đang làm tất cả những điều đúng đắn để hỗ trợ con mình hay không". Cha mẹ

Những năm đầu

Trong những năm đầu đời, trẻ em phát triển nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đời.

Hành trình xác định rằng con bạn bị khuyết tật và nhận được chẩn đoán có thể là một chuyến tàu lượn siêu tốc cảm xúc.

Phương pháp tiếp cận thời thơ ấu là một phần của NDIS. Nó đặc biệt dành cho trẻ nhỏ. Bạn không cần chẩn đoán chính thức để con bạn được can thiệp sớm. NDIS có thể trang trải chi phí điều trị can thiệp sớm và thiết bị có thể giúp bạn hỗ trợ sự phát triển của con bạn.

Chăm sóc trẻ em và mẫu giáo là một phần quan trọng trong những năm đầu đời của con bạn.

Thông tin này sẽ giúp bạn tự tin điều hướng những năm đầu.