Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Hai học sinh mầm non đang ở trong lớp học với giáo viên của chúng. Họ ngồi trên sàn chơi với các khối.

Điều chỉnh hợp lý trong giáo dục sớm

Các dịch vụ chăm sóc trẻ em và mẫu giáo dành cho tất cả trẻ em, và hỗ trợ có sẵn để hỗ trợ hòa nhập trẻ em khuyết tật và các nhu cầu bổ sung. Các dịch vụ không được phân biệt đối xử với trẻ em khuyết tật. Trẻ em không cần phải được đào tạo về nhà vệ sinh để đi học mẫu giáo hoặc chăm sóc trẻ em.

Các trung tâm chăm sóc trẻ em và nhà trẻ hỗ trợ sự tiếp cận và tham gia của con bạn bằng cách thực hiện những gì được gọi là 'điều chỉnh hợp lý'.

Điều chỉnh hợp lý là gì?

Một sự điều chỉnh hợp lý có nghĩa là làm một cái gì đó để hỗ trợ một đứa trẻ khuyết tật để chúng có thể tham gia vào các hoạt động giống như những đứa trẻ khác. Những điều chỉnh này có thể được thực hiện cho cả môi trường học tập trong nhà và ngoài trời, và cho các chuyến du ngoạn và các hoạt động khác.

Những suy nghĩ và đề xuất của bạn rất có giá trị vì bạn hiểu con mình nhất. Hãy suy nghĩ về bất kỳ trở ngại nào mà con bạn có thể gặp phải khi học tập và được tham gia và chia sẻ điều này với các nhà giáo dục của con bạn.

Một khi điều chỉnh hợp lý được thực hiện, điều quan trọng là phải theo dõi chúng để đảm bảo rằng chúng vẫn đang giúp con bạn.

Ví dụ về các điều chỉnh hợp lý

Đáp ứng nhu cầu truy nhập

 • Thiết lập các trải nghiệm mà tất cả trẻ em đều có thể tiếp cận, ví dụ: điều chỉnh bố cục của các khu vực học tập trong nhà và ngoài trời
 • Cung cấp thông tin bằng bản in lớn, được hỗ trợ bằng hình ảnh
 • Cung cấp chỗ ngồi thoải mái hỗ trợ, kể cả trên sàn nhà
 • Có tay vịn lên bậc thang hoặc đường dốc vào phòng, nhà vệ sinh và thiết bị vui chơi
 • Cung cấp các công nghệ hỗ trợ hoặc thích ứng
 • Cung cấp kẹp bút chì
 • Làm cho đồ vật ổn định hơn bằng cách sử dụng cốc hút, thảm chống trượt và ván dốc
 • Xem xét các yếu tố môi trường như nhiệt độ và ánh sáng
 • Cung cấp các thiết bị chuyên dụng, ví dụ như các công cụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật vận động để nắm, giữ, chuyển và thả

Điều chỉnh phương pháp giảng dạy

 • Sửa đổi các hoạt động, xâm nhập và du ngoạn
 • Sử dụng hỗ trợ trực quan và câu chuyện xã hội
 • Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ thế mạnh của mình
 • Có một nhà giáo dục hoặc trợ lý giúp trẻ luôn làm nhiệm vụ và tiếp cận thiết bị và tài nguyên
 • Sử dụng các hoạt động đa giác quan để học tập

Hỗ trợ tự điều chỉnh

 • Không gian yên tĩnh
 • Hỗ trợ cảm giác
 • Hình ảnh cho thời gian biểu, lựa chọn hoạt động, lịch trình và thói quen
 • Đưa ra nhiều cảnh báo cho trẻ trước khi chúng cần thay đổi hoạt động
 • Hỗ trợ đeo tai nghe
 • Cung cấp thời gian nghỉ vận động
 • Thúc đẩy sự độc lập với giải quyết vấn đề

Hỗ trợ giao tiếp và chăm sóc

 • Truy cập vào các thiết bị liên lạc mọi lúc
 • Đào tạo cho giáo viên và nhân viên hỗ trợ về cách sử dụng các thiết bị liên lạc
 • Đào tạo cho nhân viên xung quanh các nhu cầu chăm sóc cá nhân hoặc y tế của con bạn
 • Hỗ trợ đi vệ sinh khi cần thiết

Hỗ trợ hòa nhập xã hội

 • Dạy tất cả trẻ em các kỹ năng xã hội mà chúng cần để đưa lẫn nhau vào chơi
 • Cung cấp các hoạt động được giám sát hoặc có cấu trúc vào giờ giải lao

Hỗ trợ hành vi tích cực của học sinh

 • Dạy rõ ràng các kỳ vọng, quy tắc và kỹ năng hành vi
 • Sử dụng các nguyên tắc hướng dẫn hành vi tập trung vào điểm mạnh của trẻ và thể hiện sự tôn trọng

Tài trợ, thiết bị và đào tạo bổ sung có sẵn để giúp hỗ trợ trẻ em khuyết tật:

Chương trình Hỗ trợ Hòa nhập Mẫu giáo (KIS)
Chương trình Hỗ trợ Hòa nhập – Bộ Giáo dục, Chính phủ Úc
Cơ quan Hòa nhập Victoria
Chương trình Cán bộ Hiện trường Mầm non
Chương trình Hỗ trợ Hòa nhập Mẫu giáo (KIS) Thử nghiệm Thiết bị Chuyên dụng (SET)
Hỗ trợ hành vi của trẻ em trong các dịch vụ mầm non