Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Một người mẹ và con gái ngồi ở bàn cùng nhau nhìn vào điện thoại.

Testimonial: "Trẻ em khuyết tật có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta biết khi chúng được thiết lập để thành công." Cha mẹ

Tuổi thiếu niên

Con của bạn Tuổi thiếu niên bao gồm những cuộc phiêu lưu của trường trung học, tuổi dậy thì và phát triển độc lập.

Bạn chơi một Phần quan trọng trong việc giúp thiếu niên của bạn xác định điểm mạnh của chúng và nguyện vọng, và hỗ trợ họ đưa ra quyết định của riêng mình.

Trong những năm thiếu niên, các hỗ trợ và dịch vụ có sẵn cho con bạn và gia đình có thể thay đổi.

Thông tin này sẽ giúp bạn điều hướng những năm thiếu niên một cách tự tin.