Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000

Testimonial: "Cuộc sống của chúng tôi rất phức tạp và việc tìm cách vượt qua tất cả là một cứu cánh." Cha mẹ

NDIS

NDIS là viết tắt của Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia.

NDIS có thể trang trải chi phí trị liệu, thiết bị và hỗ trợ có thể giúp con bạn phát triển và giúp bạn như một gia đình.

NDIS có thể phức tạp và khó hiểu. Có thể mất thời gian để tìm ra con đường của bạn, nhưng nỗ lực thường đáng giá. Điều quan trọng là phải tin vào bản năng của bạn vì bạn biết sự hỗ trợ nào sẽ hoạt động tốt nhất cho con bạn và gia đình.

Thông tin này sẽ giúp bạn điều hướng NDIS một cách tự tin.