Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Mẹ và con trai ở độ tuổi tiểu học ngồi trên đê. Cậu con trai rúc vào lòng mẹ.

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp Đánh giá lại Kế hoạch NDIS của con quý vị

Dưới đây là sáu lời khuyên từ các gia đình có trẻ khuyết tật khác để giúp bạn sẵn sàng cho cuộc họp Đánh giá lại Kế hoạch NDIS của con bạn:

1. Chuẩn bị

 • Đừng để sự chuẩn bị của bạn đến phút cuối cùng. Đánh giá lại Kế hoạch có thể yêu cầu gần như nhiều bằng chứng hỗ trợ như Kế hoạch đầu tiên của bạn. Bắt đầu thu thập tài liệu một vài tháng trước khi đến hạn Đánh giá lại Kế hoạch của con quý vị.

 • Lập danh sách các nhiệm vụ và tài liệu cần thiết. Cố gắng không làm quá nhiều cùng một lúc. Bạn đã đủ bận rộn rồi!

2. Ghi lại những tiến bộ mà con bạn đã đạt được

 • Bạn sẽ được hỏi làm thế nào con bạn đang tiến tới mục tiêu của chúng.

 • Yêu cầu báo cáo từ các nhà trị liệu của con bạn ít nhất hai đến ba tháng trước cuộc họp. Những điều này nên nêu chi tiết tiến trình hướng tới các mục tiêu hiện có.

 • Các báo cáo cũng cần phác thảo những hỗ trợ cần thiết trong Kế hoạch tiếp theo. Khuyến nghị từ các nhà trị liệu nên bao gồm:
  - Chúng liên quan đến khuyết tật của con bạn như thế nào
  - Làm thế nào họ sẽ giúp đạt được mục tiêu của con bạn
  - Làm thế nào họ sẽ tăng hoặc duy trì năng lực chức năng và cho sự tham gia kinh tế và xã hội
  - Làm thế nào chúng dựa trên bằng chứng và giá trị đồng tiền
 • Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc các báo cáo trước khi chia sẻ chúng để đảm bảo chúng chính xác và dễ hiểu.

 • Nếu bạn chưa sử dụng tất cả các khoản tài trợ được phân bổ của con bạn, hãy giải thích lý do tại sao. Đó có phải là thời gian cần thiết để đưa một Kế hoạch vào hành động? Viết ra những hành động bạn đã thực hiện để tổ chức các dịch vụ.

 • Cập nhật Tuyên bố Người tham gia của con bạn.

3. Chia sẻ bất kỳ thay đổi nào trong hoàn cảnh

 • Chia sẻ bất kỳ thay đổi nào trong hoàn cảnh của bạn.

 • Con bạn đã được chẩn đoán bổ sung chưa? Nếu vậy, bạn sẽ cần mang theo một lá thư với chẩn đoán chính thức từ bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia y tế.

 • Sự sẵn có hoặc tính bền vững của các hỗ trợ phi chính thức có thay đổi không? Một thành viên khác trong gia đình bạn gần đây đã trở thành người tham gia NDIS chưa? Bây giờ bạn có vấn đề sức khỏe của riêng bạn? Yêu cầu bác sĩ đa khoa của bạn xác nhận những thay đổi này trong một lá thư.

 • Cập nhật Tuyên bố Người chăm sóc của bạn.

4. Suy nghĩ về những gì cần thiết trong Kế hoạch tiếp theo của con bạn

 • Hãy suy nghĩ về sự tiến bộ của con bạn và liệu mục tiêu của chúng có còn phù hợp hay không. Hãy suy nghĩ về ba mục tiêu ngắn hạn (12 tháng) và một hoặc hai mục tiêu dài hạn.

 • Hãy suy nghĩ về tuổi và giai đoạn phát triển của con bạn. Con bạn đang bắt đầu đi học, đến tuổi dậy thì, rời trường hay bước sang tuổi 18? Những thay đổi này có nghĩa là con bạn cần sự hỗ trợ khác nhau không?

 • Con bạn cần gì về các hoạt động trị liệu hoặc xây dựng năng lực? Hãy suy nghĩ về những gì con bạn đã đạt được và những gì chúng đang tiếp tục hướng tới.

 • Con bạn có cần Công nghệ Hỗ trợ (AT) bổ sung hoặc mới không? Bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng hỗ trợ và báo giá. Hãy nhớ rằng bạn có thể yêu cầu phân bổ AT cho Công nghệ hỗ trợ đơn giản, rủi ro thấp.

 • Hãy suy nghĩ về những gì con bạn cần về mặt hỗ trợ cốt lõi.

 • Con bạn có cần hỗ trợ hành vi không? Tốt nhất là giải quyết sớm các mối quan tâm về hành vi. Báo cáo của trường và báo cáo trị liệu có thể cung cấp bằng chứng tốt.

 • Bạn có thể bao gồm tài trợ cho việc đào tạo phụ huynh / người chăm sóc trong Kế hoạch của con bạn. Có bất kỳ hội thảo hoặc hội nghị nào liên quan đến tình trạng khuyết tật của con bạn mà bạn muốn tham gia không?

 • Bạn có hài lòng với kiểu quản lý Kế hoạch mà bạn có không? Bạn có thể muốn xem xét Kế hoạch hoặc Tự quản lý. Bạn có muốn Điều phối Hỗ trợ không? Đánh giá lại là một cơ hội để yêu cầu những điều này được đưa vào Kế hoạch của con quý vị. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể giải thích lý do tại sao yêu cầu của bạn là hợp lý và cần thiết.

 • Bạn có thể muốn xem xét yêu cầu một Kế hoạch dài hơn, ví dụ: hai năm. Bạn sẽ cần phải khá chắc chắn rằng tình trạng và yêu cầu hỗ trợ của con bạn sẽ ổn định trong thời gian này. Khi bạn nhận được Kế hoạch của mình, hãy đảm bảo rằng khoản tài trợ đã tăng lên để phù hợp với thời gian kéo dài.

5. Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp

 1. Nếu bạn có Điều phối viên Hỗ trợ, bạn có thể yêu cầu họ hỗ trợ lập kế hoạch cho cuộc họp Đánh giá lại. Họ nên viết một báo cáo về những gì họ đã làm.

 2. Bạn nên mang theo một người có một số kiến thức về con bạn và các quy trình NDIS, ví dụ: một người bạn có con bị khuyết tật tương tự hoặc một Nhân viên hỗ trợ đáng tin cậy.

 3. Khi bạn đến cuộc họp, hãy yêu cầu một địa chỉ email để gửi tất cả tài liệu của bạn đến.

 4. Nếu đó là một cuộc họp trực tiếp, hãy mang theo bản sao giấy của tất cả các tài liệu đến cuộc họp.

 5. Nếu bạn đã được chỉ định một Điều phối viên Khu vực Địa phương và con hoặc gia đình của bạn có các vấn đề phức tạp, ví dụ như nhiều hơn một đứa trẻ khuyết tật, tốt nhất bạn nên yêu cầu Người lập kế hoạch NDIS.

6. Điều gì xảy ra tiếp theo

Điều phối viên Khu vực Địa phương của bạn hoặc các đại diện NDIS khác thu thập thông tin từ bạn tại cuộc họp đánh giá lại kế hoạch. Họ đưa ra khuyến nghị nhưng họ không phê duyệt kế hoạch. Tất cả các kế hoạch được phê duyệt bởi một nhà lập kế hoạch NDIS. Quyết định về kế hoạch được đưa ra trên cơ sở Hợp lý và Cần thiết.

Hỗ trợ hợp lý và cần thiết