Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Một người mẹ ôm con trai. Cả hai đều mỉm cười.

Nhận bằng chứng tốt cho NDIS

Để nhận được sự hỗ trợ mà bạn đang yêu cầu trong Kế hoạch NDIS của con bạn, bạn và các chuyên gia có liên quan đến cuộc sống của con bạn cần cung cấp bằng chứng về nhu cầu của con bạn và sự chăm sóc mà bạn cung cấp.

Bằng chứng tốt là gì?

Bằng chứng tốt là thông tin từ các chuyên gia về nhu cầu của con bạn. Nó có thể bao gồm:

Một lá thư tóm tắt từ bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nhi khoa của bạn

Đây là một lá thư ngắn nêu rõ chẩn đoán của con bạn và ngày chúng được chẩn đoán, tác động của nó đối với cuộc sống của con bạn và những hỗ trợ chúng cần. Nó cũng nên nói rằng khuyết tật là suốt đời. Nó có thể bao gồm thông tin về những gì sẽ xảy ra nếu hỗ trợ không được tiếp tục hoặc cung cấp. Bác sĩ cần phải biết con bạn trong hơn sáu tháng để viết một lá thư tóm tắt.

Báo cáo từ các nhà trị liệu

Các báo cáo này tập trung vào việc khuyết tật ảnh hưởng như thế nào đến khả năng làm những việc hàng ngày của con bạn và bao gồm các khuyến nghị hỗ trợ sẽ giúp chúng đạt được mục tiêu của mình.

Đánh giá từ các nhà trị liệu

Những đánh giá này được thực hiện bởi những người như nhà trị liệu nghề nghiệp, trị liệu ngôn ngữ và nhà tâm lý học. Họ đánh giá con bạn đang đi như thế nào so với trẻ em cùng tuổi không bị khuyết tật.

Điều này có thể bao gồm kiểm tra kỹ năng vận động, kỹ năng giao tiếp, thính giác hoặc thị giác của con bạn và cách chúng hiểu thông tin. (Một số cuộc hẹn để đánh giá được Medicare đài thọ nhưng có thể có chi phí tự trả.)

Tất cả thông tin bạn cung cấp làm bằng chứng phải là hiện tại và không quá hai năm.

Bạn có thể yêu cầu hoãn cuộc họp lập kế hoạch của mình nếu việc đánh giá và báo cáo mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Điều quan trọng là NDIS có tất cả thông tin để có được bức tranh rõ ràng về nhu cầu của con bạn.

Làm cách nào để đảm bảo các báo cáo hữu ích?

Bác sĩ đa khoa, bác sĩ nhi khoa và các nhà trị liệu sức khỏe đồng minh nên viết báo cáo theo cách hỗ trợ lập kế hoạch NDIS.

Các đề xuất báo cáo cần bao gồm:

  • Làm thế nào chúng liên quan đến khuyết tật của trẻ
  • Làm thế nào họ sẽ giúp đạt được mục tiêu của con bạn
  • Làm thế nào họ sẽ tăng hoặc duy trì năng lực chức năng và sự tham gia kinh tế và xã hội
  • Làm thế nào chúng dựa trên bằng chứng và giá trị đồng tiền

Đảm bảo báo cáo chính xác

Đọc tất cả các báo cáo để kiểm tra xem chúng có chính xác và dễ hiểu không. Nếu bạn có nhiều nhà trị liệu, họ nên làm việc cùng nhau. Đảm bảo báo cáo của họ không mâu thuẫn với nhau.

Yêu cầu bất kỳ chỉnh sửa nào được thực hiện trước khi bạn cung cấp tài liệu của mình cho NDIS. Bạn cũng có thể yêu cầu một đoạn tóm tắt ở đầu tài liệu.

Giữ một bản sao của tất cả thông tin bạn cung cấp cho NDIS, đối tác Mầm non hoặc Điều phối viên Khu vực Địa phương (LAC). Nếu bạn gửi thông tin qua email, hãy yêu cầu xác nhận rằng nó đã được nhận.

Bằng chứng cho thấy những gì bạn làm là trên và vượt quá trách nhiệm của cha mẹ

Thông thường cha mẹ của trẻ khuyết tật cung cấp mức độ chăm sóc cao hơn nhiều cho con của họ khi so sánh với một đứa trẻ cùng tuổi không bị khuyết tật.

NDIS sẽ xem xét liệu nhu cầu của con bạn có lớn hơn nhu cầu của một đứa trẻ cùng độ tuổi vì khuyết tật của chúng hay không. Họ sẽ xem xét những gì NDIS có thể cung cấp và những hỗ trợ thường được cung cấp bởi phụ huynh.

Thông tin từ gia đình là một trong những nguồn bằng chứng quan trọng nhất cho thấy sự chăm sóc bạn cung cấp lớn hơn những gì thường được coi là trách nhiệm của cha mẹ. Chọn một cách để ghi lại thông tin này phù hợp nhất với bạn.

Điều này có thể bao gồm:

  • Một bảng tính ghi lại lượng thời gian bạn dành để chăm sóc con mình. Hãy chắc chắn rằng bạn bao gồm tất cả các nhiệm vụ hành chính liên quan đến việc chăm sóc con bạn
  • Nhật ký chi tiết mô tả dịch vụ chăm sóc bạn cung cấp trong 24 giờ hoặc hơn một tuần
  • Video về cách chăm sóc con bạn khác với chăm sóc trẻ không khuyết tật
  • Thời gian biểu về một tuần trông như thế nào, bao gồm các cuộc hẹn

Bạn cũng có thể yêu cầu các nhà trị liệu của con bạn đưa vào báo cáo của họ thông tin về sự chăm sóc bổ sung mà con bạn cần so với một đứa trẻ không bị khuyết tật ở độ tuổi tương tự.

Bằng chứng cho thời gian nghỉ ngơi và hỗ trợ cho gia đình bạn

Tuyên bố Người chăm sóc thực sự là bằng chứng tốt về tác động của việc chăm sóc đối với toàn bộ gia đình bạn. Đó là một cách tuyệt vời để làm nổi bật hoàn cảnh gia đình của bạn, chẳng hạn như làm cha mẹ đơn thân, có những đứa con khuyết tật khác hoặc chăm sóc cha mẹ già.

Tài nguyên thực tế cho bác sĩ đa khoa và các chuyên gia y tế khác
10 bước để có báo cáo trị liệu NDIS xuất sắc: Hướng dẫn của VALID về báo cáo trị liệu NDIS cho các chuyên gia y tế đồng minh