Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Một người cha ôm hai đứa con trai của mình, một trong số đó mắc chứng tự kỷ.

Viết tuyên bố của người tham gia

Tuyên bố của Người tham gia là một bản tóm tắt những điều quan trọng về cuộc sống của con bạn giúp người lập kế hoạch NDIS tìm hiểu con và gia đình bạn.

Tuyên bố Người tham gia của con bạn trở thành phần 'Giới thiệu về bản thân' trong Kế hoạch NDIS của chúng. Nó bao gồm thông tin về cuộc sống hàng ngày của con bạn và nhu cầu hỗ trợ cũng như sở thích và mục tiêu của chúng.

Chia sẻ thông tin này giúp NDIS hiểu rõ hơn về con bạn và những hỗ trợ nào chúng cần để đạt được mục tiêu của mình.

Bao gồm những gì

Tuyên bố Người tham gia của con bạn nên bao gồm thông tin về:

 • Nơi con bạn sống và những người chúng sống cùng
 • Những người quan trọng trong cuộc sống của con bạn
 • Nhu cầu và hoạt động hỗ trợ hàng ngày
 • Sở thích của con bạn
 • Mục tiêu NDIS của con bạn
 • Hỗ trợ bạn đang sử dụng ngay bây giờ và bất kỳ thay đổi nào bạn muốn thực hiện

Khi mô tả cuộc sống hàng ngày của con bạn, hãy nghĩ về tất cả những điều con bạn làm mỗi ngày trong tuần. Ví dụ, trường học, thể thao, trị liệu, các nhóm xã hội và các hoạt động khác. Bao gồm thông tin về tất cả các hỗ trợ mà con bạn sử dụng để làm những việc này cũng như bất kỳ hoạt động hàng tháng hoặc theo mùa nào như các chương trình kỳ nghỉ hoặc các sự kiện đặc biệt.

Hỗ trợ có thể không chính thức như gia đình và bạn bè cũng như các dịch vụ khuyết tật và cộng đồng. Nó có thể bao gồm chăm sóc cá nhân, thiết bị, công nghệ hỗ trợ, vận chuyển và những thứ giúp ích cho sức khỏe và phúc lợi của con bạn hoặc tham gia vào cộng đồng. Nếu bạn cần sửa đổi nhà hoặc xe của mình, hãy giải thích những điều này sẽ giúp con bạn trong cuộc sống hàng ngày đạt được mục tiêu như thế nào.

Hãy suy nghĩ về:

 • Những hỗ trợ nào đang hoạt động tốt và những gì bạn muốn thay đổi
 • Sự hỗ trợ mà con bạn cần trong các môi trường khác nhau
 • Những điều mới mà con bạn muốn thử
 • Cách bạn nhìn nhận cuộc sống của con bạn trong 12 tháng tới
 • Những gì con bạn muốn hướng tới trong vài năm tới

Khi đặt mục tiêu NDIS của con bạn, hãy suy nghĩ về điều gì là quan trọng nhất đối với con bạn và gia đình bạn và cách NDIS có thể hỗ trợ bạn tốt nhất.

Kết hợp tất cả lại với nhau

Mỗi đứa trẻ đều khác nhau và Tuyên bố Người tham gia của con bạn sẽ dài hoặc ngắn nếu cần để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của chúng. Nhằm mục đích giữ nó đến một trang nếu có thể.

Bạn có thể viết tuyên bố từ quan điểm của con bạn, ví dụ:

 • Tên tôi là... và tôi... Tuổi
 • Tôi sống với...
 • Những người quan trọng trong cuộc đời tôi là...
 • Mỗi ngày tôi...
 • Tôi cần trợ giúp với...
 • Một tuần điển hình đối với tôi bao gồm...
 • Các hỗ trợ tôi sử dụng bây giờ là...
 • Những thay đổi đối với các hỗ trợ của tôi sẽ làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn bao gồm...
 • Tôi quan tâm đến...
 • Những điều tôi thích làm bây giờ là...
 • Tôi muốn tìm hiểu làm thế nào để...
 • Trong tương lai tôi muốn...

Hãy nhớ giữ thông tin tập trung vào con bạn. Nó có thể bao gồm sự hỗ trợ không chính thức mà bạn cung cấp với tư cách là cha mẹ, nhưng thông tin chi tiết về vai trò của bạn trong việc hỗ trợ con bạn sẽ được bao gồm trong Tuyên bố Người chăm sóc của bạn.

Nhờ ai đó hiểu rõ con bạn đọc thông tin và cung cấp cho bạn phản hồi.

Quý vị có thể cập nhật Tuyên bố cho mỗi Đánh giá lại Kế hoạch và khi con quý vị lớn hơn và nhu cầu của chúng thay đổi. Tùy thuộc vào độ tuổi và khuyết tật của con bạn, bạn có thể đưa chúng vào kế hoạch những mục tiêu chúng muốn đạt được.

Bao gồm một bản sao Tuyên bố Người tham gia của con bạn với các tài liệu khác mà bạn gửi cho Người lập kế hoạch NDIS trước cuộc họp lập kế hoạch của bạn và mang theo một bản sao đến cuộc họp.