Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Một gia đình trẻ châu Á với hai đứa con trong độ tuổi đi học ngồi trên bãi cỏ trong công viên. Họ đang mỉm cười.

10 lời khuyên cho cuộc họp lập kế hoạch NDIS đầu tiên của con bạn

Dưới đây là 10 lời khuyên từ các gia đình có trẻ khuyết tật khác để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc họp lập kế hoạch NDIS đầu tiên của con bạn:

1. Giữ bình tĩnh và tử tế với chính mình

 • Cố gắng tiếp cận quá trình lập kế hoạch với thái độ 'có thể làm được' tích cực và chăm sóc BẠN!
 • Nhận ra điểm mạnh và thách thức của riêng bạn.
 • Hãy thực tế về những gì bạn có thể làm và những gì bạn có thể cần giúp đỡ.
 • Cố gắng không để quá trình lập kế hoạch áp đảo bạn.

2. Đừng làm điều này một mình

 • Nhờ những người khác biết con bạn giúp bạn.
 • Trước cuộc họp, hãy yêu cầu ai đó xem qua thông tin và bằng chứng bạn đã tổng hợp để đảm bảo rằng bạn đã đề cập đến mọi thứ.
 • Đưa ai đó biết bạn và con bạn đến cuộc họp với bạn.

3. Sử dụng các hướng dẫn và tài nguyên NDIS

 • Có rất nhiều thông tin để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc họp lập kế hoạch NDIS của con bạn.
 • Sử dụng tập sách nhỏ của người tham gia NDIS.

4. Học và biết ngôn ngữ

 • NDIS sử dụng các từ như: Hợp lý và cần thiết, Năng lực chức năng, Hỗ trợ cốt lõi, Xây dựng năng lực, Điều phối viên khu vực địa phương (LAC), Đại biểu NDIA và các từ khác. Điều quan trọng là phải biết và hiểu ngôn ngữ mới này.
 • Xem bảng thuật ngữ NDIS để biết danh sách đầy đủ các từ NDIS và ý nghĩa của chúng.

5. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị

 • Bạn sẽ cần thu thập bằng chứng về tình trạng khuyết tật của con bạn. Đây là những lá thư và báo cáo từ bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi khoa, chuyên gia hoặc nhà trị liệu của con bạn.
 • Bạn cũng sẽ cần viết Tuyên bố Người tham gia, Tuyên bố Người chăm sóc và có khoảng ba mục tiêu ngắn hạn và hai mục tiêu dài hạn cho con bạn.

6. Hoãn cuộc họp nếu bạn chưa sẵn sàng

 • Khi NDIS liên hệ với bạn để sắp xếp một ngày cho cuộc họp lập kế hoạch NDIS của bạn, hãy chuẩn bị. Nếu bạn không cảm thấy sẵn sàng, hãy yêu cầu một ngày sau đó khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ sẵn sàng.

7. Hiểu các lĩnh vực hỗ trợ NDIS

 • NDIS cung cấp kinh phí cho các hỗ trợ trong ba lĩnh vực chính:
 1. Hỗ trợ cốt lõi: bao gồm hỗ trợ tiết niệu và nhân viên hỗ trợ để hỗ trợ tự chăm sóc
 2. Hỗ trợ xây dựng năng lực: điều này bao gồm liệu pháp nhằm xây dựng năng lực tham gia vào cộng đồng của con bạn, cũng như các chiến lược hỗ trợ hành vi tích cực
 3. Hỗ trợ vốn: bao gồm Công nghệ hỗ trợ như thiết bị liên lạc, xe lăn và sửa đổi nhà
 • Để biết danh sách những gì phù hợp với từng lĩnh vực hỗ trợ này, hãy xem ngân sách và quy tắc của kế hoạch NDIS.

8. Có một danh sách những gì bạn muốn yêu cầu

 • Trong mỗi lĩnh vực hỗ trợ NDIS trong số ba lĩnh vực hỗ trợ NDIS, hãy liệt kê những dịch vụ và hỗ trợ bạn hiện đang nhận được, những gì bạn muốn tiếp tục và những gì bạn cần.
 • Hãy suy nghĩ về số giờ hỗ trợ bạn cần trong một tuần và điều chỉnh chúng cho các thời điểm khác nhau trong năm. Ví dụ, bạn có thể cần hỗ trợ nhiều hơn trong những ngày nghỉ học.
 • Bạn cũng có thể viết ra bất kỳ thách thức nào bạn phải đối mặt mỗi ngày khiến cuộc sống của bạn hoặc con bạn trở nên khó khăn. NDIS muốn lắng nghe ý tưởng của bạn để làm cho cuộc sống tốt hơn cho con bạn và giúp bạn và gia đình bạn tiếp tục vai trò chăm sóc của bạn.

9. Hãy suy nghĩ về cách bạn muốn Kế hoạch được quản lý

 • Có ba cách khác nhau để quản lý Kế hoạch của con bạn: Tự quản lý, Quản lý theo kế hoạch và do NDIA quản lý.
 • Để quyết định bạn thích cái nào hơn, hãy tìm hiểu về các cách quản lý tài trợ của bạn.
 • Bạn cũng có thể yêu cầu một Điều phối viên Hỗ trợ để giúp bạn thực hiện Kế hoạch của con bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần Điều phối hỗ trợ, có thể hữu ích khi nhận được thư từ một chuyên gia giải thích lý do tại sao bạn cần nó.

10. Nhận chi tiết liên lạc của những người sẽ có mặt tại cuộc họp lập kế hoạch

 • Người tại cuộc họp lập kế hoạch có thể là Người lập kế hoạch NDIS hoặc Điều phối viên Khu vực Địa phương (LAC). Cả hai đều đóng một vai trò tương tự - họ gặp bạn để tìm hiểu về nhu cầu của con bạn và họ viết một Kế hoạch.
 • Gửi email một bản sao của tất cả các thông tin bạn đã tổng hợp cho Người lập kế hoạch trước cuộc họp và mang bản in ra giấy cho cuộc họp. Giữ bản sao của tất cả thông tin bạn cung cấp cho NDIS.

Tập sách nhỏ của người tham gia NDIS
Thuật ngữ NDIS
Ngân sách và quy tắc kế hoạch NDIS
Các cách quản lý tài trợ của bạn