Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Một cậu học sinh cho mẹ mình điểm cao năm khi bà rời khỏi lớp học. Cả hai đều mỉm cười.

Đi vệ sinh và các hỗ trợ khác ở trường

Các trường học phải cung cấp nhà vệ sinh, ăn uống và hỗ trợ chăm sóc y tế phức tạp cho trẻ em cần nó vì khuyết tật của chúng.

Ai có thể nhận được hỗ trợ đi vệ sinh

Hỗ trợ đi vệ sinh hoặc tiết niệu ở trường được cung cấp cho học sinh có nhiều nhu cầu. Bao gồm cả những sinh viên:

 • Cần nhắc nhở để đi
 • Cần trợ giúp lau hoặc rửa tay
 • Cần giúp đỡ với kinh nguyệt
 • Có tình trạng phức tạp suốt đời ảnh hưởng đến bàng quang hoặc ruột của họ
 • Tự làm ướt hoặc đất bất ngờ

Con bạn không cần nhận tài trợ từ Chương trình dành cho Học sinh Khuyết tật hoặc Hòa nhập Người khuyết tật để nhận được hỗ trợ đi vệ sinh.

Ai có thể nhận được hỗ trợ ăn uống

Trợ giúp ăn uống được cung cấp cho sinh viên có nhiều nhu cầu bao gồm cả những sinh viên:

 • Cần một môi trường bình tĩnh với sự củng cố tích cực
 • Cần định vị để đảm bảo an toàn và thoải mái
 • Cần giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa nghẹt thở

Ai có thể được chăm sóc y tế phức tạp

 • Chăm sóc mở khí quản
 • Quản lý thu giữ
 • Thuốc bằng cách tiêm hoặc thuốc đạn trực tràng
 • Quản lý hút
 • Cho ăn qua ống
 • Thủ thuật y tế chuyên khoa

Trường học có thể tiếp cận đào tạo từ Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia về chăm sóc y tế phức tạp như một phần của Chương trình Chăm sóc Học đường.

Lập kế hoạch

Điểm khởi đầu tốt nhất là lập Kế hoạch Hỗ trợ Sức khỏe Sinh viên.

Phụ huynh, nhân viên nhà trường và các nhà trị liệu sức khỏe đồng minh, những người biết con bạn nên tham gia vào kế hoạch.

Các chuyên gia y tế cũng cần đưa ra lời khuyên:

Một khi bạn đã có kế hoạch sẵn sàng, các trường học không nên gọi cho các gia đình đến đón con nếu chúng bị ướt hoặc bẩn.

Gia đình có thể làm gì để giúp đỡ

 • Thông báo cho nhà trường về nhu cầu hỗ trợ của con quý vị.
 • Yêu cầu bác sĩ của con bạn hoàn thành đúng mẫu đơn
 • Làm việc với nhà trường để lập Kế hoạch Hỗ trợ Sức khỏe Học sinh
 • Đối với học sinh có nhu cầu hỗ trợ đi vệ sinh: đóng gói thay quần áo dự phòng, và túi ướt (túi chống nước cho quần áo bẩn) và đóng gói các sản phẩm tiết niệu (khăn lau, ống thông, miếng lót, v.v.)

Chính sách

Chính sách chăm sóc tiết niệu của Bộ Giáo dục

Chính sách giám sát ăn uống của Bộ Giáo dục

Chính sách Nhu cầu Chăm sóc Sức khỏe của Bộ Giáo dục

Kế hoạch

Chương trình Hỗ trợ Sức khỏe Sinh viên

Các biểu mẫu được hoàn thành bởi các chuyên gia y tế

Mẫu Tư vấn Y tế Chăm sóc Cá nhân cho một học sinh cần hỗ trợ cho CONTINENCE

Mẫu Tư vấn Y tế Chăm sóc Cá nhân cho một học sinh cần hỗ trợ Ăn uống bằng miệng và Uống rượu

Mẫu tư vấn y tế tổng quát

Hỗ trợ bổ sung

Chương trình chăm sóc học đường

Trường học thông minh động kinh

Chiến thuật nhà vệ sinh từ Tổ chức Continence