Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Giáo viên nhà trường trong một cuộc họp với phụ huynh. Họ đang ngồi ở một cái bàn.

Nhóm hỗ trợ sinh viên

Trẻ em khuyết tật làm tốt nhất khi cha mẹ và nhà trường làm việc cùng nhau.

Cách chính điều này xảy ra là thông qua Nhóm Hỗ trợ Sinh viên của con bạn.
Nhóm Hỗ trợ Sinh viên (SSG) tập hợp tất cả mọi người tham gia vào việc học của con bạn để lập kế hoạch hỗ trợ và theo dõi sự tiến bộ của chúng.

SSG xem xét tất cả các khía cạnh của việc học tập và phúc lợi của con bạn. Điều này bao gồm học tập, hòa nhập xã hội, an toàn, tiếp cận cơ sở vật chất, hỗ trợ hành vi, chăm sóc y tế và cá nhân.

Nếu con bạn bị khuyết tật hoặc có nhu cầu bổ sung, bạn có thể yêu cầu nhà trường cấp SSG. Tất cả học sinh trong Chương trình dành cho Học sinh Khuyết tật (PSD) phải có SSG.

Tại các trường Công giáo và Độc lập, SSG được gọi là Nhóm Hỗ trợ Chương trình (PSG). Thông tin dưới đây cũng liên quan đến PSGs.

Nhóm Hỗ trợ Sinh viên làm gì?

 • Quyết định những điều chỉnh hợp lý nào là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của con bạn
 • Nếu con bạn có kinh phí, hãy đề xuất với Hiệu trưởng về cách chi tiêu kinh phí
 • Phát triển Kế hoạch Giáo dục Cá nhân của con bạn
 • Phát triển các kế hoạch khác để hỗ trợ hành vi, chăm sóc cá nhân hoặc nhu cầu y tế của con bạn
 • Truyền đạt kế hoạch của con quý vị cho giáo viên và nhân viên
 • Cung cấp hỗ trợ để đưa kế hoạch của con bạn vào hành động
 • Xem xét và theo dõi sự tiến bộ của con bạn
 • Lập kế hoạch chuyển tiếp khi con bạn chuyển từ môi trường này sang môi trường khác

Thành viên của nhóm

Nhóm Hỗ trợ Sinh viên của con bạn bao gồm:

 • Bạn - với tư cách là cha mẹ hoặc người chăm sóc con bạn
 • Giáo viên của con bạn
 • Hiệu trưởng nhà trường hoặc người được đề cử

Nó cũng có thể bao gồm:

 • Một người hỗ trợ hoặc người ủng hộ (nếu bạn chọn có)
 • Nhà trị liệu (theo thỏa thuận của nhóm)
 • Con bạn (nếu thích hợp)

Nhóm Hỗ trợ Sinh viên là một quan hệ đối tác nơi mọi người mang đến quan điểm và chuyên môn độc đáo của họ. Sự đóng góp của bạn rất quan trọng vì bạn hiểu con mình nhất. Đừng ngại lên tiếng, chia sẻ ý kiến của bạn và đặt câu hỏi.

Những người khác trong nhóm có thể đưa ra những ý tưởng khác nhau về cách đáp ứng nhu cầu học tập và hỗ trợ của con bạn. Mọi người nên lắng nghe với một tâm trí cởi mở. Khi con bạn lớn hơn, chúng cũng có thể có tiếng nói trong việc học của chính mình và về các vấn đề ảnh hưởng đến chúng.

Giao tiếp tốt giữa tất cả các thành viên trong nhóm giúp tạo ra sự hiểu biết chung về con bạn. Điều này sẽ đảm bảo các kế hoạch và hỗ trợ phù hợp được đưa ra tại trường.

Các cuộc họp Nhóm Hỗ trợ Sinh viên

Nhóm Hỗ trợ Sinh viên nên họp thường xuyên, ít nhất một lần mỗi học kỳ. Bạn nên tổ chức một cuộc họp sớm trong Học kỳ 1 và sắp xếp thời gian họp cho phần còn lại của năm. Bạn luôn có thể yêu cầu thêm một cuộc họp bất cứ lúc nào.

Hầu hết các cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trường. Nhưng nếu trường học của con bạn cách xa nhà hoặc bạn cảm thấy khó đến trường, bạn có thể yêu cầu thảo luận qua điện thoại hoặc họp bằng Skype.

Đưa người hỗ trợ hoặc người ủng hộ

Bạn có thể mang theo một người hỗ trợ hoặc người ủng hộ bạn đến bất kỳ cuộc họp nào với nhà trường. Họ không thể đưa ra quyết định cho bạn, nhưng họ có thể hỗ trợ bạn về mặt tinh thần, giúp bạn hiểu thông tin hoặc cung cấp lời khuyên của chuyên gia.

Lưu giữ hồ sơ và theo dõi

Nhà trường nên cung cấp cho tất cả các thành viên của Nhóm Hỗ trợ Sinh viên một chương trình nghị sự cho cuộc họp trước khi bạn đến hạn. Biên bản nên được thực hiện trong cuộc họp để ghi lại tất cả các quyết định và hành động đã thống nhất. Biên bản nên được trao cho mọi người trong nhóm càng sớm càng tốt sau cuộc họp. Nhà trường nên lưu giữ một bản sao biên bản trong hồ sơ.

Phần lớn những gì được thảo luận trong cuộc họp sẽ được sử dụng để phát triển hoặc cập nhật Kế hoạch Giáo dục Cá nhân của con bạn và bất kỳ kế hoạch hỗ trợ nào khác.

Điều quan trọng là phải theo dõi các hành động đã thỏa thuận để đảm bảo rằng chúng đã được thực hiện hoặc để tìm hiểu xem quyết định có cần được xem xét hoặc thay đổi hay không.

Nếu mọi thứ không hoạt động tốt

Nếu bạn thấy rằng các cuộc họp Nhóm Hỗ trợ Sinh viên không hoạt động tốt, bạn có thể yêu cầu nhóm xem lại các quy trình của riêng mình và tìm cách thực hiện mọi việc tốt hơn. Thảo luận có thể bao gồm:

 • Giao tiếp giữa các cuộc họp
 • Tổ chức cuộc họp, chương trình nghị sự và biên bản
 • Theo dõi các hành động đã thỏa thuận
 • Truyền đạt quyết định cho các giáo viên và nhân viên khác

Thừa nhận cảm xúc

Các cuộc họp SSG có thể mang lại nhiều cảm xúc khi bạn thảo luận về cách con bạn đi học. Chăm sóc bản thân trước và sau cuộc họp.

Ăn mừng thành công

Các cuộc họp Nhóm Hỗ trợ Sinh viên cũng là cơ hội để ghi nhận và ăn mừng sự tiến bộ của con bạn. Phản hồi tích cực cho nhóm biết những gì đang hoạt động tốt và góp phần vào sự hiểu biết chung về con bạn. Tất cả những thành tích của con bạn đều đáng được khen ngợi và ăn mừng.

Hướng dẫn nhóm hỗ trợ sinh viên
Hướng dẫn dành cho phụ huynh về các nhóm hỗ trợ chương trình