Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Một cô gái trẻ mỉm cười với cặp kính màu tím mặc đồng phục học sinh và đeo ba lô.

Giới thiệu về tôi hồ sơ sinh viên

Hồ sơ học sinh Giới thiệu về tôi là một cách để chia sẻ thông tin về con bạn với giáo viên và những người khác hỗ trợ chúng ở trường.

Đây là một mẫu cơ bản để giúp bạn bắt đầu.

Có rất nhiều ví dụ trực tuyến với những ý tưởng khác nhau về cách làm cho nó phản ánh tính cách và sở thích của con bạn. Dù bạn chọn phong cách nào, hãy cố gắng giữ cho nó dễ dàng cập nhật mỗi năm.