ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਪੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੈਲਬੌਰਨ

ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰ

ਮਿਸ਼ੇਲ ਐਮਰੀ ਇਵਾਂਸ
ਫ਼ੋਨ 0438 646 744
ਈਮੇਲ michelle.emeryevans@anglicarevic.org.au

ਉੱਤਰੀ ਉਪਨਗਰ

ਲੀਜ਼ਾ ਪੀਟਰਸਨ
ਫ਼ੋਨ 0430 724 910
ਈਮੇਲ LPetersen@mcm.org.au

ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਮੈਸਟੋਰਿਸ
ਫ਼ੋਨ 0481 906 103
ਈਮੇਲ cmastoris@moira.org.au

ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰ

ਸੋਨੀਆ ਸਵਾਨਾ
ਫ਼ੋਨ 0439 113 880
ਈਮੇਲ sonia.savanah@mackillop.org.au

ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ

ਮੈਨਸਫੀਲਡ, ਬੇਨਾਲਾ, ਮੁਰਿੰਡਿੰਡੀ

ਲਿਜ਼ ਕਲੇਨ
ਫ਼ੋਨ 0497 483 319
ਈਮੇਲ coordinator@inspiredcarers.org.au

ਸ਼ੇਪਪਾਰਟਨ, ਸਟ੍ਰੈਥਬੋਗੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ,
ਮੋਇਰਾ

ਨਿਕੋਲ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ
ਫ਼ੋਨ 5831 7157
ਈਮੇਲ manager@inspiredcarers.org.au

ਵੋਡੋਂਗਾ, ਵਾਂਗਾਰਾਟਾ

ਕੈਟਰੀਨਾ ਰੈੱਡਕਲਿਫ
ਫ਼ੋਨ 0408 669 401
ਈਮੇਲ katrina@inspiredcarers.org.au

ਬੈਂਡੀਗੋ, ਲੋਡਨ ਮੈਲੀ, ਮਿਲਡੂਰਾ

ਕੈਰੋਲਿਨ ਮਾਲਟੀਜ਼
ਫ਼ੋਨ 0488 605 353
ਈਮੇਲ carolyn@riac.org.au

ਗਿਪਸਲੈਂਡ

ਹੰਨਾਹ ਬੋਨਿੰਗਟਨ
ਫ਼ੋਨ 0488 353 837
ਈਮੇਲ hannah.bonnington@noahsarkinc.org.au

ਬਲਾਰਤ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਲੈਂਡਜ਼

ਰੇਬੇਕਾ ਪੈਟਨ
ਫ਼ੋਨ 0493 765 542
ਈਮੇਲ rpaton@pinarc.org.au

ਗੀਲੋਂਗ, ਬਾਰਵੋਨ

ਗ੍ਰੇਟਾ ਕੇਨ
ਫ਼ੋਨ 0483 198 986
ਈਮੇਲ parentsupport@gateways.com.au

ਹੋਰਸ਼ਮ, ਵਿਮੇਰਾ

ਕੇਟ ਜੇਨੇਟਜ਼ਕੀ
ਫ਼ੋਨ 5362 4000 ਜਾਂ 0427 633 458
ਈਮੇਲ kate.janetzki@vt.uniting.org

ਵਾਰਨਾਮਬੂਲ

ਜੂਡੀ ਮੂਟਸੇਅਰਜ਼
ਫ਼ੋਨ 5561 8111
ਈਮੇਲ jmutsaers@mpower.org.au

ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਪੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।