Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Hai mẹ con sử dụng laptop tại nhà

Làm cho Ngày Định hướng Lớp 7 dễ dàng hơn cho con bạn

6 Tháng Mười Một 2023

Ngày Định hướng Lớp 7 đang đến gần và giai đoạn tiếp theo trong hành trình đi học của con quý vị sắp bắt đầu. Bạn có lo lắng về cách họ sẽ đối phó với giáo viên mới, lớp học khác nhau và bạn học mới không? Bạn cũng có thể lo lắng vì bạn không biết con bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ nào khi chúng bắt đầu học trung học.

Không quá muộn để nói chuyện với nhà trường về Ngày Định hướng và yêu cầu điều chỉnh hợp lý để làm cho ngày và vài tuần đầu tiên của trường trung học tích cực cho con bạn.

Có rất nhiều cách đơn giản để Quý vị và nhà trường có thể giúp con quý vị thành công và giúp quá trình chuyển tiếp Lớp 7 của các em dễ dàng hơn. Chúng tôi đã tập hợp một danh sách những điều bạn có thể thảo luận với trường:

🔸 Lịch trình Ngày Định hướng để cung cấp cho con bạn trước

🔸 Yêu cầu con bạn được nhóm với bạn bè từ trường tiểu học

🔸 Thời khóa biểu chi tiết cho tuần đầu tiên đi học

🔸 Bản đồ mã màu của trường

🔸 Hình ảnh của các lớp học, thư viện, căng tin, hàng rào trường học, cổng và biển báo

🔸 Gặp gỡ giáo viên và thiết lập thiết bị vào những ngày không có học sinh vào đầu học kỳ

Hướng dẫn MIỄN PHÍ của chúng tôi có tên Bắt đầu Trung học có đầy đủ thông tin để giúp Quý vị điều hướng những thay đổi mà Lớp 7 mang lại và chuẩn bị cho con quý vị một khởi đầu tích cực ở trường trung học.

Đọc thêm Tin tức