ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਾਲ 7 ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ

6 ਨਵੰਬਰ 2023

ਸਾਲ 7 ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 7 ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

🔸 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ

🔸 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ

🔸 ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ

🔸 ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੰਗ-ਕੋਡਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ

🔸 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕੰਟੀਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾੜ, ਗੇਟ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ

🔸 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਮੁਕਤ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ

ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਗਾਈਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 7 ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ