ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ

ਦਸੰਬਰ 2023

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ

ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਐਂਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਲਿਆਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.  ਲਿਆਮ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ; ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ... ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ...

ਇੱਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਅੰਤਰਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਐਮੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਐਲੇਕਸ, ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ.... ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ...

ਮੰਮੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰੀਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਜੂਨ 2022

ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਕ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਾਂਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਬੀਗੈਲ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਏਡੀਐਚਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰ, ਸਿਰਦਾਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ... ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ

ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਚਣਾ, ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਮਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ! ਨੂਹ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ, ਮਿਰਗੀ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਪੱਧਰ 2-3, ਏਡੀਐਚਡੀ, ਲੋਅ ਟੋਨ ਹਾਈਪੋਟੋਨੀਆ ਵੀ ਹੈ ... ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇੱਕ ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਯੂਸਫ ਪ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ... ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ