Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Some Brains - Một cuốn sách tôn vinh đa dạng thần kinh, của Nelly Thomas, minh họa bởi Cat MacInnes

Testimonial: Một số bộ não: Một cuốn sách tôn vinh đa dạng thần kinh của Nelly Thomas

Hãy tôn vinh sự đa dạng thần kinh

10 Tháng Mười 2023

Một số bộ não: Một cuốn sách tôn vinh đa dạng thần kinh là một cuốn sách ảnh ấm áp và hài hước được viết bởi diễn viên hài và tác giả Melbourne Nelly Thomas và được minh họa bởi Cat MacInnes trong loạt phim Some Kids.

Đó là về một cô gái trẻ cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều khác nhau và ADHD, tự kỷ và chứng khó đọc đều là một phần của tấm thảm phong phú của con người.  Câu chuyện khuyến khích chúng ta tìm kiếm điểm mạnh của mình và hiểu rằng bộ não giống như dấu vân tay - độc đáo và tuyệt vời.

Một số bộ não: một cuốn sách tôn vinh đa dạng thần kinh (0-7 tuổi) - Nelly Thomas

Đọc thêm Sách &; TV