ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ - ਨੇਲੀ ਥਾਮਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਰੋਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਕੈਟ ਮੈਕਇਨਸ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਹਰਣ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ: ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ: ਨੇਲੀ ਥਾਮਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਰੋਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ

ਆਓ ਨਿਊਰੋਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ

10 ਅਕਤੂਬਰ 2023

ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ: ਨਿਊਰੋਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇਲੀ ਥਾਮਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਟ ਮੈਕਇਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮ ਕਿਡਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਏਡੀਐਚਡੀ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮੀਰ ਟੇਪਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ.  ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ - ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ.

ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ: ਨਿਊਰੋਡਾਇਵਰਸਿਟੀ (ਉਮਰ 0-7) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ - ਨੇਲੀ ਥਾਮਸ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ