Bỏ để qua phần nội dung Gọi 03 9880 7000
Một cậu bé tham gia Auskick. Anh ấy đang ném bóng.

Testimonial: Một cậu bé tham gia Auskick

Giúp con bạn bị đá!

10 Tháng Mười 2023

Auskick là một hoạt động chi phí thấp tuyệt vời cho trẻ em muốn đi bộ, và có rất nhiều lựa chọn có sẵn.

Có các trung tâm Auskick trên khắp Victoria. Tìm vị trí gần nhất của bạn ở đây.

Tất cả các Trung tâm Khả năng đều cung cấp hỗ trợ cụ thể cho trẻ em khuyết tật. Xem thêm thông tin tại đây.

Khi bạn tìm thấy một trung tâm phù hợp với con mình, bạn có thể chia sẻ thông tin với huấn luyện viên Auskick của họ về cách hòa nhập với trẻ em khuyết tật.

Đọc thêm Niềm vui trọn gói