ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਟੈਂਪਲਸਟੋਵ ਦੇ ਵੋਮਬੈਟ ਬੈਂਡ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਸਲਾਈਡਾਂ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ: ਟੈਂਪਲਸਟੋਵ ਦੇ ਵੋਮਬੈਟ ਬੈਂਡ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ

ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਪੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲਸਟੋਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

10 ਅਕਤੂਬਰ 2023

ਟੈਂਪਲਸਟੋਵ ਦੇ ਵੋਮਬੈਟ ਬੈਂਡ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਟੋਏ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ, ਦੋ ਡਬਲ ਸਲਾਈਡਾਂ, ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿਊਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਲੋਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਨੇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਰੋਸਲ ਵੀ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਲਈ, ਦੇਸੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ, ਬੀਬੀਕਿਊ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਕਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ