ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ 03 9880 7000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਮਿਲ ਪਾਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਪੇਸ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ: ਮਿਲ ਪਾਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਪੇਸ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਡ ਸਥਾਨ ਜੋ ਕਦੇ ਭੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

10 ਅਕਤੂਬਰ 2023

ਮਿਲ ਪਾਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪਲੇ ਸਪੇਸ ਮਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ! ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਜ਼ੋਨ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਪਲੇਅ ਏਰੀਆ, ਕੁਦਰਤ ੀ ਖੇਡ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੋਲੇ ਝੂਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੈਂਡਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਮਪੋਲੀਨ ਵੀ ਹੈ.

ਮਿੱਲ ਪਾਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੋਰੰਗ ਡਰਾਈਵ, ਮਿਲ ਪਾਰਕ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ