Education

acd resource learning together 1

Học Cùng Nhau

Con của quý vị bị khuyết tật hay cần hỗ trợ thêm tại trường? Thông tin này giải thích cách quý vị có thể hỗ trợ việc học tập của con mình và giúp trẻ yêu thích trường học. Thông tin này bao gồm các gợi ý về: Chọn trường học cho con của quý […]

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

Sama-samang Matuto

May kapansanan ba ang iyong anak o nangangailangan ng dagdag na suporta sa paaralan? Ang impormasyong ito ay nagpapaliwanag kung paano mo masusuportahan ang pagkatuto ng iyong anak at matulungan siya na maging masaya sa paaralan. Kabilang dito ang mga mungkahi tungkol sa: Pagpili ng paaralan para sa iyong anak. Pagtulong upang mas mapahusay ang […]

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

ਇਕੱਠੇ ਸਿੱਖਣਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਹੀਣ/ਅਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ […]

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

一起学习

您的孩子是否身患残疾或需要在学校得到额外支持? 本信息将告诉您如何支持孩子的学习,帮助他们享受学校生活。 其中包括以下建议: 为您的孩子选择学校。 帮助学校做得更好,让学校更加适合您的孩子。学校欢迎与家长开展良好的沟通。 向学校提出担忧的问题。 您有权提出自己的担忧并要求解决。 获取支持。 ]社区组织可以帮助您解决在学校遇到的问题。 如果您需要口译 学校应该会在每次进行重要会谈时为您提供免费口译。在其他时间,学校可以使用免费电话口译。请务必在会面前至少提前一周告诉学校您需要现场口译。电话口译有时可以立即就位。

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource learning together 1

لنتعلم معًا

هل لدى طفلك إعاقة أو يحتاج إلى دعم إضافي في المدرسة؟ تشرح هذه المعلومات كيف يمكنك تقديم الدعم لتعلم طفلك ومساعدته على الاستمتاع بالمدرسة. وهي تشتمل على اقتراحات بشأن: اختيار مدرسة لطفلك. المساعدة في جعل المدرسة أفضل لطفلك. تُرحب المدارس بالتواصل الجيد مع أولياء الأمور. الإبلاغ عن مشكلة في المدرسة. لديك الحق في الإبلاغ عن […]

This entry was posted on October 7, 2015
acd resource sharing our story main

Sharing Our Story Training Resource

Sharing Our Story follows five families as they transition through major changes in their lives – from birth to diagnosis, early intervention to secondary school, from living at home to moving out. Sharing Our Story is a highly engaging adult learning tool aimed at tertiary students and service providers who regularly work with children with […]

This entry was posted on September 2, 2015
acd resource rock solid 001

Welcome to Rock Solid

Welcome! Rock Solid is for Aboriginal families with school-aged or younger children with special needs in Victoria. Here, we use the term ‘Aboriginal families’ to include all Aboriginal and Torres Strait Islander children and their families. Rock Solid covers some common themes that people in community have told us about. This information is for everyone […]

This entry was posted on August 20, 2015
acd resource rock solid 020

About Rock Solid

A little bit about Rock Solid and its journey. Rock Solid is a resource developed for the Aboriginal community, through deep partnership between the Association for Children with a Disability (ACD) and Aboriginal researcher and community advocate, Jody Barney. Jody Barney is a Urangan/Birri-Gubba Deaf woman living in regional Victoria. Jody has worked in the […]

This entry was posted on August 20, 2015
acd resource rock solid 004

Early in the journey: before your child starts school

There is a lot of help out there for children with special needs, before they even get to school. Introduction “The doctor said to me, ‘You’re right, he’s autistic’. It was a relief in a lot of ways. But in other ways, I’m thinking, ‘Oh god, what’s the road I’ve got ahead of me’. But […]

This entry was posted on August 20, 2015
acd resource rock solid 005

The first steps: getting help for your child’s needs

As a parent or carer, you have your own journey to get help for your child’s needs. Community shared care For many Aboriginal families, community is the first stepping stone to getting help for their child’s special needs. Community have a very strong sense of shared care. Some families may feel overwhelmed with their child’s […]

This entry was posted on August 20, 2015