Nêu lên mối quan ngại tại trường học

acd resource learning together 154

Con của quý vị có quyền học tập và tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

Công việc của nhà trường là cung cấp chương trình giáo dục. Công việc của quý vị với tư cách phụ huynh là thông báo cho nhà trường về các nhu cầu của con của quý vị. Quý vị có quyền nêu lên mối quan ngại và yêu cầu giải quyết mối quan ngại đó. Quý vị có thể nhận hỗ trợ để làm việc này. Nhiều trường học đánh giá cao việc quý vị nêu vấn đề sớm, trước khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Sau đây là ví dụ về những mối quan ngại phổ biến được các phụ huynh nêu lên:

  • Tình trạng học tập hiện tại của con họ
  • Sự hỗ trợ hoặc các điều chỉnh khác mà con của họ cần
  • Con của họ cảm thấy bị tẩy chay hoặc bị bắt nạt
  • Con của họ cần được hỗ trợ để kết bạn
  • Những điều chỉnh không có hiệu quả
  • Những điều về lớp học hoặc nhà trường khiến con của họ cảm thấy khó khăn.

Trao đổi với ai trước tiên

Ở trường tiểu học, hãy trao đổi với giáo viên của con quý vị. Quý vị có thể ghi lại những mối quan ngại vào sổ liên lạc nếu con của quý vị có sổ liên lạc. Ở trường trung học, hãy liên lạc với điều phối viên cấp học hoặc special needs coordinator ­(nhân viên phụ trách giám sát chương trình của trường cho các học sinh bị khuyết tật – thường là hiệu phó).

Yêu cầu một cuộc hẹn và một thông dịch viên nếu cần.

Quý vị cũng có thể viết một lá thư hoặc email cho nhà trường, giải thích mối quan ngại của quý vị. Quý vị có thể nhận hỗ trợ để làm việc này.

Ghi chép về những gì quý vị nói hoặc viết và cách nhà trường trả lời. Đảm bảo rằng quý vị cũng cần ghi theo ngày và thời gian. Giữ một bản sao của tất cả các thư từ trao đổi với nhà trường. Quý vị có thể cần những bản ghi này nếu quý vị có thêm mối quan ngại trong tương lai.

Nếu quý vị vẫn chưa hài lòng

Đừng bỏ cuộc nếu quý vị đã nêu lên mối quan ngại mà vẫn chưa hài lòng. Ví dụ, nếu giáo viên không giải quyết được vấn đề, hãy trao đổi với hiệu trưởng hoặc yêu cầu thêm một Student Support Group meeting (buổi họp định kỳ được nhà trường tổ chức với các phụ huynh của học sinh khuyết tật).

Đưa mối quan ngại của quý vị đi xa hơn

Nếu quý vị vẫn chưa hài lòng sau khi trao đổi với hiệu trưởng, hãy liên lạc với Department of Education and Training (cơ quan chính phủ phụ trách các trường học). Yêu cầu văn phòng tại khu vực (thông tin liên lạc bằng tiếng Anh) sắp xếp một lịch hẹn và một thông dịch viên nếu cần.

Video Học Cùng Nhau: Nêu lên mối quan ngại với nhà trường của con của quý vị

Trong video này, các phụ huynh trao đổi về cách thức họ đã thành công khi nêu mối quan ngại tại trường học.