Chọn trường học cho con của quý vị

acd resource learning together 152

Mỗi trường học đều khác nhau. Một số trường có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ học sinh khuyết tật hơn.

Lựa chọn một trường học có thể khó khăn. Nhận càng nhiều sự tư vấn càng tốt. Hãy hỏi ý kiến các giáo viên trườngmẫu giáo hoặc trường tiểu học của con quý vị xem họ cho điều gì là phù hợp nhất đối với con của quý vị. Hãy hỏi nhà trị liệu của con quý vị về các trường học tại địa phương. Hãy hỏi các gia đình khác hoặc các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật.

Bắt đầu tìm kiếm các trường ít nhất là một năm trước khi con của quý vị bắt đầu đến trường. Quý vị có thể yêu cầu tham quan trường học. Quý vị có thể dẫn con đi tham quan trường học nếu muốn. Nếu quý vị quan tâm đến một trường học, hãy đặt hẹn với hiệu trưởng hoặc hiệu phó. Quý vị có thể yêu cầu họ bố trí một thông dịch viên miễn phí cho cuộc họp này. Hãy giải thích các nhu cầu của con quý vị và yêu cầu các ví dụ về cách trường hỗ trợ học sinh khuyết tật.

Các lựa chọn của trường học

Con của quý vị có thể đến trường Công lân cận, thường là trường Công gần quý vị nhất. Nếu thích, quý vị có thể đăng ký các trường học khác. Cũng có các trường đặc biệt dành cho trẻ mắc các khuyết tật khác nhau. Hãy tìm xem con của quý vị có thể đăng ký học trường nào từ văn phòng tại khu vực của quý vị (bằng tiếngAnh) thuộc Department of Education and Training (cơ quan chính phủ phụ trách các trường học).

Tất cả các trường học thuộc chính phủ nhận một phần ngân sách để hỗ trợ các học sinh khuyết tật. Các trường học có thể nộp đơn xin cấp ngân sách bổ sung để hỗ trợ các học sinh khuyết tật ở mức độ từ vừa đến nặng.

Các trường công giáo và các trường học độc lập cũng được cấp kinh phí để hỗ trợ các học sinh khuyết tật và cũng có thể nộp đơn xin cấp ngân sách bổ sung để hỗ trợ các học sinh khuyết tật ở mức độ từ vừa đến nặng.

Video Học Cùng Nhau: Lựa chọn trường học cho con của quý vị

Trong video này, phụ huynh nói chuyện về cách họ lựa chọn trường học cho con của mình. Một số phụ huynh nói về việc thay đổi trường học.