Giúp trường học trở nên tốt hơn cho con của quý vị

acd resource learning together 153

Theo luật, các trường học cần thực hiện ‘reasonable adjustments’(điều chỉnh hợp lý) để đáp ứng các nhu cầu của con quý vị và giúp con của quý vị học tập.

‘Reasonable adjustment’là mộtsự thay đổi về chương trình hoặc môi trường tại trường học giúp con của quý vị học tập và tham gia vào các hoạt động của trường. Sự thay đổi được coi là ‘a reasonable adjustment’ nếu nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trường học hoặc các học sinh khác.

Ví dụ:

  • Đường dốc vào lớp dành cho xe lăn
  • ‘Nơi yên tĩnh’ để nghỉ ngơi
  • Chia bài học thành các phần ngắn hơn, đơn giản hơn
  • Các bài tập khác nhau, như câu hỏi đểtrả lời thay vì một bài luận.

Department of Education and Training (cơ quan chính phủ phụ trách các trường học) có thể giúp trường học thực hiện ‘reasonable adjustments’phù hợp cho con của quý vị. Nhà trị liệu của con quý vị cũng có thể đưa ra các gợi ý hữu ích.

Các trường học có thể nộp đơn xin cấp ngân sách bổ sung để hỗ trợ các học sinh khuyết tật ở mức độ vừa đến nặng. Ngân sách bổ sung này thanh toán cho ‘reasonable adjustments’ bổ sung như trị liệu, trang thiết bị đặc biệt hoặc trợ giúp trong lớp học. Con của quý vị sẽ cần được đánh giá nhằm xem trường học có thể nhận ngân sách bổ sung này để hỗ trợ cho con của quý vị hay không.

Gặp nhà trường

Trao đổi với nhà trường về nhu cầu của con của quý vị tại các cuộc phỏng vấn giữa phụ huynh và giáo viên. Quý vị cũng có thể yêu cầu gặp giáo viên hoặc nhân viên khác vào lúc khác.

Nếu con của quý vị bị khuyết tật, Department of Education and Training has guidelines that yêu cầu nhà trường phải tổ chức Student Support Group meetings (Buổi họp Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh)với quý vị mỗi học kỳ, để quý vị và nhân viên nhà trường có thể chia sẻ ý kiến về cách cải thiện việc học tập của con của quý vị. Các cuộc họp này gồm có quý vị, giáo viên của con của quý vị, hiệu trưởng hoặc hiệu phóvà đôi khi có cả các nhân viên khác. Thành phần cuộc họp có thể bao gồm cả con của quý vị. Nhà trường phải cung cấp một thông dịch viên miễn phí nếu quý vị cần.

Cách tiến hành buổi họp Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh

Ở trường, sự hỗ trợ học sinh khuyết tật phụ thuộc vào sự tham gia của quý vị để tạo ra một môi trường mà con quý vị có thể học tốt và cảm thấy thoải mái. Học sinh có các nhu cầu khác nhau. Với tư cách là phụ huynh, những ý kiến của quý vị về nhu cầu của con quý vị rất có giá trị. Quý vị cần phải chia sẻ ý kiến của quý vị trong các buổi họp và nêu lên bất kỳ mối quan ngại nào.

Đôi khi, các phụ huynh thấy việc này khó khăn. Một số phụ huynh viết ra các vấn đề cần nêu trước khi họ đến buổi họp. Quý vị có thể xin lời khuyên về cách giải thích mối quanngại của mình với nhà trường. Quý vị cũng có thể cho một người hỗ trợ đi kèm. Người này có thể là một người bạn hoặc người thân, nhà trị liệu hoặc chuyên gia từ mộttổ chức cộng đồng.

Buổi họp sẽ thảo luận về:

  • Tình hình tiến bộ của học sinh
  • Các mục tiêu học tập trong học kỳ
  • Những hỗ trợ mà con quý vị cần
  • Bất kỳ mối quan ngại nào có thể có của quý vị hoặc nhà trường vềviệc giáo dục con của quý vị.

Nếu nhà trường nhận được thêm ngân sách để hỗ trợ con của quý vị, buổi họp sẽ thảo luận về cách sử dụng ngân sách để hỗ trợ con quý vị.

Nhà trường phải ghi lại các quyết định được đưa ra tại buổi họp. Nhà trường phảigửi cho quý vị những phần ghi chép này và sử dụng chúng cho buổi họp tiếp theo để kiểm tra những việc đã làm. Quý vị cần phải giữ một bản sao của tất cả các tài liệu này trong trường hợp cần chúng về sau.

Video Học Cùng Nhau: Giúp nhà trường trở lên tốt hơn cho con của quý vị

Trong video này, các phụ huynh trao đổi về cách thức làm việc giữa họ với nhà trường của con mình.